KREMACJA ZWŁOK – PROFESJONALNE USŁUGI W REMBERTOWIE

urna na kwiatachKremacja zwłok staje się coraz powszechniej wybieraną formą pochówku. Polega na spaleniu i spopieleniu ciała zmarłego. Jest akceptowana m.in. przez Kościół Katolicki. Cały proces trwa od 60 do 120 minut. Przed wykonaniem kremacji rodzina przedstawia kilka dokumentów, m.in. akt zgonu oraz zezwolenie na spopielenie zwłok. Krewni wybierają trumnę do kremacji oraz urnę na prochy. Po zakończonym procesie urna zostaje złożona w grobie, grobowcu lub kolumbarium.

 

Jak wygląda kremacja zwłok w naszym zakładzie?

Kremacja znacząco różni się od tradycyjnego pochówku, jednak i w jednym, i w drugim przypadku konieczne jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Abyśmy mogli podjąć się realizacji usługi, rodzina musi uzyskać kartę zgonu od lekarza, a następnie akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Po jego dostarczeniu do naszego zakładu, musimy zostać poinformowani, że wybraliście Państwo właśnie tę formę pochówku. Następnie uzyskujemy zezwolenie na kremację zwłok.

Po załatwieniu formalności ustalamy przebieg uroczystości oraz jej wszystkie szczegóły. Jeśli należą Państwo do kościoła katolickiego, możecie mieć pewność, że pogrzeb odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad obrządku, podobnie jak w przypadku tradycyjnego pochówku.

Korzystamy z nowoczesnych sposobów spopielania ciała zmarłych. Odbywa się ono w drewnianych lub kartonowych trumnach – w zależności od tego, jaką Państwo wybiorą. Prochy umieszczane są w urnie, a następnie przewożone we wskazane miejsce, gdzie odbędzie się msza święta żałobna lub pogrzeb.

Kremacja zwłok, mimo iż nie jest stosowana powszechnie i wiele osób raczej stroni od takiej formy pochówku, ma jednak swoich zwolenników. Klienci wybierają taki sposób pożegnania bliskiej osoby ze względu na łatwy dostęp do usługi oraz niższe koszty. Niezależnie od tego jaki pogrzeb sobie Państwo zażyczą, podejmiemy się jego organizacji, zachowując wszelkie zasady ceremonii. Zapraszamy!

 

Kremacja krok po kroku

Wiele osób decydujących się na kremację zastanawia się jak dokładnie przebiega ten proces. Dlatego też możemy Państwa zapewnić, że wszystko prowadzone przez nas czynności odbywają się z poszanowaniem zmarłego. Przed spopieleniem zwłok umożliwiamy bliskim ostatnie pożegnanie, eksponując ciało w otwartej trumnie. Następnie zabieramy je do krematorium. Obecnie ciała spala się w temperaturze około 700-1200 stopni Celsjusza w przystosowanych do tego piecach. Cały proces podlega kontroli przez system komputerowy. Po spopieleniu prochy są chłodzone i umieszczane w specjalnym worku. W takiej formie trafiają do wybranej przez Państwo urny, którą dostarczamy na miejsce pochówku lub mszy świętej. Prochy zostają umieszczone w grobie lub kolumbarium. Jeśli sobie Państwo życzą, ceremonia odbędzie się według katolickiego obrządku. Kremacji podejmujemy się także, gdy konieczne jest wprowadzenie zwłok do Polski. Jest to o wiele szybszy i tańszy sposób transportowania zmarłych.

 

Ekshumacja

Powodów do ekshumacji może być kilka: teren obecnego cmentarza zostaje przekształcony, rodzina pragnie przenieść szczątki do innego grobu lub na inny cmentarz, odbywa się remont grobowca lub prowadzone jest śledztwo ws. okoliczności śmierci. Doradzamy, jak uzyskać zezwolenie od Państwowego Inspektora Sanitarnego na ekshumację zwłok.

Zazwyczaj dokonuje się jej w godzinach porannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Proces ten wymaga od zakładu stosowania strojów ochronnych oraz specjalistycznych akcesoriów. Zachowujemy najwyższe standardy sanitarne oraz etyczne.

 

Wymogi dotyczące ekshumacji

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi ekshumacji i chowania zmarłych, może być ona dokonana na umotywowaną prośbę zainteresowanych, zarządzenie prokuratora lub sądu oraz w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Zezwolenie na taką usługę wydaje właściwy inspektor sanitarny. Do złożenia wniosku o ekshumację są uprawnione następujące osoby:

  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • małżonek,
  • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia.

Decyzja zezwalająca na ekshumację uprawomocnia się 14 dni po jej wydaniu. Przed upływem tego czasu nie możemy podjąć się wykonania usługi.