Kredytowanie zasiłku pogrzebowego

podpisywanie dokumentuZgadzamy się na kredytowanie zasiłku pogrzebowego i pomagamy uzyskać to świadczenie. Jest to kwota pieniężna przeznaczona na cele pogrzebowe. W 2022 r. wynosi 4 000 zł. Kredytowanie zasiłku polega na tym, że nie pobieramy opłaty od członków rodziny przed pochówkiem, a odbieramy ją w postaci zasiłku pogrzebowego. Jeśli suma kosztów pogrzebu przekroczy kwotę zasiłku, klient reguluje należności z własnych środków. Do wypełnienia formalności koniecznych do uzyskania zasiłku potrzebne są dokumenty: akt zgonu, legitymacja ubezpieczeniowa (z ZUS lub KRUS), pesel zmarłego oraz członka rodziny odpowiedzialnego za organizację pogrzebu.