Formalności urzędowe

pieczęćPo otrzymaniu pełnomocnictwa reprezentujemy rodzinę zmarłego w urzędach i załatwiamy formalności urzędowe związane z organizacją pogrzebu. Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby uzyskać akt zgonu. Pomagamy także w przekazywaniu informacji do ZUS, KRUS oraz MSWiA. Wspieramy klientów w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego. W Twoim imieniu skontaktujemy się z administracją cmentarza parafialnego lub komunalnego. Uzgodnimy termin i miejsce pochówku zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Możesz na nas polegać.